Menschen

 

کتاب پرکاربرد Menschen  برخلاف دیگر کتاب های آموزش زبان آلمانی، بطور ویژه به اصطلاحات رایج مسافرتی توجهی ندارد و رویکرد اصلی آن خود زبان آلمانی است که میتواند در حیطه مجموع های کاری و تجاری مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب (آموزشی) ازسطح A1، که سطح پایه ای زبان آلمانی است  آغاز و تا سطح B1 ، ادامه پیدا می کند. از ویژگی های برتر این کتاب می توان به تصاویر بسیار زیاد در ارتباط با تلفیق اینترنت و رسانه و رسانه های دیجیتال در فرایند یادگیری انفرادی، ارتباط تصاویر و کلمات بجهت یاد آوری  کارآمدتر، می توان اشاره داشت.

آموزش از پایه (الفبا) آغاز می شود و در انتهای این سطح شما می توانید یک معرفی کامل از خودتان ارائه دهید، مکالمات خرید و فروش را در سطح پایه انجام دهید، ایمیل های ساده بنویسید و جملاتِ زمانِ گذشته را بیان کنید.

فهرست