ساختار و سیستم نمره‌دهی امتحان FCE

آزمون  FCE از چهار بخش اصلی تشکیل شده است

بخش زمان محتوا هدف
خواندن و کاربرد زبان ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه ۵۲ سوال در ۷ بخش  نشان دادن توانایی داوطلب در مطالعه و درک متون مختلف نظیر داستان، روزنامه، و   مجلات. در بخش کاربرد زبان، دانش گرامر و لغت سنجیده می‌شود.
نوشتن ۱ ساعت و ۲۰ دقیقه ۲ بخش  نگارش متون مختلف مثل نامه، گزارش، و انشا
شنیدن ۴۰ دقیقه ۳۰ سوال در ۴ بخش  درک متون صوتی شامل مکالمات روزمره، گزارشات خبری، و ارائه و سخنرانی
صحبت‌کردن ۱۴ دقیقه برای دو داوطلب ۴ بخش  سنجش توانایی داوطلبین در صحبت رو در رو. در آزمون اسپیکینگ، دو یا سه         داوطلب هم‌زمان مصاحبه می‌شوند.

Reading and Use of English

در ۷ بخش برگزار می‌شود. ۴۰ درصد کل نمرۀ آزمون را شامل می‌شود

بخش‌های ۱ تا ۴ به دستور زبان و دانش لغت اختصاص دارد. بخش‌های ۵ تا ۷ به ریدینگ اختصاص دارد

بخش ۱، شامل ۸ سوال – متنی دارای جای‌خالی در اختیار شما گذاشته می‌شود که برای هر جای خالی از میان چهار گزینه

(A, B, C,D) باید جواب سوالات را انتخاب کنید. سوالات پیرامون دانش لغوی داوطلب طراحی شده‌اند و دانش idioms، collocations، phrasal verbs،  fixed phrases و shades of meaning  را می‌سنجند.

بخش ۲، شامل ۸ سوال – متنی دارای جای‌خالی در اختیار شما گذاشته می‌شود و باید خودتان جا‌های خالی را با توجه به معلومات خودتان تکمیل کنید. برای تکمیل جا‌های خالی نیاز به دانش دستوری و لغوی است.

بخش ۳، شامل ۸ سوال – متنی دارای جا‌ی‌خالی در اختیار شما گذاشته می‌شود و برای هر جای خالی ریشۀ جواب داده شده است. با توجه به ریشۀ داده شده باید کلمه صحیح را بسازید و بنویسید. برای پاسخ‌گویی این سوال صرفا به دانش لغت نیاز است.

 

بخش ۴، شامل ۶ سوال – جمله‌ای به شما داده می‌شود، کلمۀ کلیدی و بخشی از جمله دیگر نیز در اختیار شماست. با استفاده از کلمه کلیدی باید جملۀ دوم را به گونه‌ای تکمیل کنید که دقیقا هم معنی جمله اول شود. برای تکمیل این تمرین به گرامر و دانش لغات نیاز دارید. هر سوال در این بخش به اندازۀ دو نمره ارزش دارد.

بخش ۵، شامل ۶ سوال – متنی جهت مطالعه به شما داده می‌شود. در پایان باید به ۶ سوال چهار گزینه‌ای پاسخ دهید.  هر سوال دو نمره دارد.

بخش ۶، شامل ۶ سوال – متنی جهت مطالعه به شما داده می‌شود که ۶ جمله از متن حذف شده است. در پایان متن ۸ جمله به شما داده شده که باید جملاتی که جزء متن هستند را پیدا کرده، در جای صحیح قرار دهید. هر سوال دو نمره دارد.

بخش ۷، شامل ۱۰ سوال – تعدادی جمله و متنی که به بخش‌های مختلقی تقسیم شده در اختیار شما قرار می‌گیرد. باید تشخیص دهید هر جمله از کدام بخش متن استخراج شده است.

Writing

دو متن باید بنویسید. موضوع بخش اول اجباری است ولی در بخش دوم، از میان سه موضوع یکی را باید انتخاب کنید.

بخش ۱ – موضوع انشا و دو ایده دربارۀ موضوع به شما داده می‌شود. باید ایده سوم را خودتان اضافه کنید و یک انشا بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ کلمه بنویسید.

بخش ۲ – سه موضوع به شما داده می‌شود. موضوعات شامل مقاله، نامه/ایمیل، گزارش و نقد هستند. یکی از موضوعات را باید به دلخواه انتخاب کنید و بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ کلمه دربارۀ آن بنویسید.

Listening

در چهار بخش برگذار می‌شود و ۲۰% نمرۀ کل آزمون را تشکیل می‌دهد. در آزمون FCE فایل‌های صوتی دو بار پخش می‌شوند.

بخش ۱، شامل ۸ سوال – هشت مکالمه یا مونولوگ کوتاه می‌شنوید و در انتهای هر یک، یک سوال چهار گزینه‌ای را پاسخ می‌دهید.

بخش ۴، شامل ۶ سوال – جمله‌ای به شما داده می‌شود، کلمۀ کلیدی و بخشی از جمله دیگر نیز در اختیار شماست. با استفاده از کلمه کلیدی باید جملۀ دوم را به گونه‌ای تکمیل کنید که دقیقا هم معنی جمله اول شود. برای تکمیل این تمرین به گرامر و دانش لغات نیاز دارید. هر سوال در این بخش به اندازۀ دو نمره ارزش دارد.

بخش ۵، شامل ۶ سوال – متنی جهت مطالعه به شما داده می‌شود. در پایان باید به ۶ سوال چهار گزینه‌ای پاسخ دهید.  هر سوال دو نمره دارد.

بخش ۶، شامل ۶ سوال – متنی جهت مطالعه به شما داده می‌شود که ۶ جمله از متن حذف شده است. در پایان متن ۸ جمله به شما داده شده که باید جملاتی که جزء متن هستند را پیدا کرده، در جای صحیح قرار دهید. هر سوال دو نمره دارد.

بخش ۷، شامل ۱۰ سوال  – تعدادی جمله و متنی که به بخش‌های مختلقی تقسیم شده در اختیار شما قرار می‌گیرد. باید تشخیص دهید هر جمله از کدام بخش متن استخراج شده است.

 

Writing

دو متن باید بنویسید. موضوع بخش اول اجباری است ولی در بخش دوم، از میان سه موضوع یکی را باید انتخاب کنید.

بخش ۱ – موضوع انشا و دو ایده دربارۀ موضوع به شما داده می‌شود. باید ایده سوم را خودتان اضافه کنید و یک انشا بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ کلمه بنویسید.

بخش ۲ – سه موضوع به شما داده می‌شود. موضوعات شامل مقاله، نامه/ایمیل، گزارش و نقد هستند. یکی از موضوعات را باید به دلخواه انتخاب کنید و بین ۱۴۰ تا ۱۹۰ کلمه دربارۀ آن بنویسید.

Listening

در چهار بخش برگذار می‌شود و ۲۰% نمرۀ کل آزمون را تشکیل می‌دهد. در آزمون FCE فایل‌های صوتی دو بار پخش می‌شوند.

بخش ۱، شامل ۸ سوال – هشت مکالمه یا مونولوگ کوتاه می‌شنوید و در انتهای هر یک، یک سوال چهار گزینه‌ای را پاسخ می‌دهید.

نمرۀ آزمون FCE

هر مهارت آزمون نمره مستقل دریافت می‌کند، نمره کل آزمون به صورت A، B، C، … اعلام می‌شود.

نمره خام نمره آزمون
۱۸۰ – ۱۹۰ Grade A
۱۷۳ – ۱۷۹ Grade B
۱۶۰ – ۱۷۲ Grade C
۱۴۰ – ۱۵۹ Level B1

 نمرات بین ۱۲۲ الی ۱۳۹ در کارنامه اعلام می‌شوند ولی برای آنها مدرک صادر نمی‌شود.

منابع آزمون FCE

آزمون FCE آزمون سطح B2 است و برای آمادگی می‌توانید از کلیه منابع سطح B2 استفاده کرد. برای آمادگی بیشتر برای آزمون کتاب‌های زیر را توصیه می‌کنیم.

First Certificate Gold Exam Maximiser

First Certificate Avenues

Cambridge First Certificate Listening and Speaking

Cambridge First Certificate in English 5, with Answers

مراکز برگزارکننده آزمون FCE

در حال حاضر آزمون FCE در کشورهای ترکیه، آذربایجان، ارمنستان و امارات متحده عربی برگزار می‌شود ولی متاسفانه این آزمون به دلیل برخی تحریم‌ها در ایران برگزار نمی‌شود.

 

 

اعتبار آزمون FCE

یکی از مزیت‌های امتحان FCE نسبت به سایر امتحان‌های مشابه همچون آزمون CAE، آزمون KET و آزمون GRE اعتبار این آزمون است.

مدرک آزمون اف سی ای اعتبار مادام‌العمر دارد و شما می‌توانید با یک‌بار شرکت در این آزمون و کسب مدرک آن، از اعتبار دائمی آن استفاده کنید.

هزینه شرکت در آزمون FCE

از موارد مهمی که قبل از شرکت در امتحان FCE باید در نظر بگیرید هزینه این آزمون است. هزینه شرکت در آزمون اف سی ای تقریبا ۱۶۰ یورو است که این مبلغ با توجه به خدماتی که مراکز برگزاری به شما می‌دهند متغیر است.

تقویم برگزاری آزمون FCE

با توجه به عدم برگزاری آزمون اف سی ای در سطح کشور تقویمی برای این آزمون در نظر گرفته نشده است.

اگر شما تمایل به تجربه آزمون FCE دارید می‌توانید در این آزمون از طریق نمونه شبیه‌سازی شده شرکت کنید و نمره خود را مطابق استاندارد بین‌المللی دریافت کنید.

از چه سطحی می‌توانیم در FCE شرکت کنیم؟

آزمون اف سی ای به‌صورت استاندارد برای سطح Upper-Intermediate یا همان بالاتر از متوسطه در نظر گرفته شده است و شما می‌توانید مفاهیم آموخته خود را در این آزمون محک بزنید.

در صورتی که شما تمایل به تعیین سطح خود هستید و تصمیم به شناخت سطح حقیقی خود دارید می‌‌توانید تعیین سطح خود را به‌صورت آنلاین نیز انجام دهید.

کاربرد مدرک FCE

 

در این آزمون بین المللی و شناخته شده، مهارت داوطلبان در سطح متوسط رو به بالا ارزیابی می‌شود. بنابراین خیل عظیمی از افراد به سمت آزمون FCE کشیده می‌شوند. کاربرد مدرک FCE نیز به اهداف تحصیلی و کاری مربوط می‌شود. کسب مدرک اف سی ای نشان دهنده این است که فرد مورد نظر می‌تواند از مهارت نوشتاری و گفتاری زبان انگلیسی خود در کاربرد روزانه استفاده مناسبی داشته باشد

تعداد قابل توجهی از مراکز و موسسات تحصیلی در جهان این مدرک دانشگاه کمبریج را به رسمیت می‌شناسند و جهت ادامه تحصیل در آنها به مدرک FCE نیاز خواهید داشت:

  • استرالیا ( به عنوان مثال موسسه Box Hill)
  • کانادا ( دانشگاه Thompson Rivers)
  • آلمان ( دانشگاه Freie Universität برلین)
  • هنگ کنگ (دانشگاه شهر هنگ کنگ)
  • هلند (دانشگاه آمستردام)
  • ایالات متحده آمریکا (موسسه هنری Illinois در شیکاگو)
  •    بریتانیا
  • و…
فهرست