مجموعه کتب آموزشی Hitit

مجموعه کتاب های آموزشی Hitit، در سه سطح متفاوت مقدماتی تا پیشرفته، یکی از بهترین مرجع های آموزش زبان ترکی استانبولی محسوب می شود و حاوی مهارت هایی همچون خواندن، نوشتن، گفتن، و گوش دادن است. سطح اولیه آن علاوه بر آموزش الفبای زبان ترکی استانبولی، به مکالمات پایه ای زبان ترکی می پردازد. از ویژگی های برتر آن می توان به موضوعات متنوعی نظیر کار، ارتباطات، تعطیلات، از سرفصل های مختلف این کتاب اشاره داشت.

در این کتاب زبان آموزان با یادگیری اعداد، سلام و احوالپرسی و مکالمات روزمره در سطح زندگی در ترکیه و یا توریستی،یادگیری بیان ساعت های مختلف، رنگ‌ها، خواندن آگهی‌های روزنامه و همزمان یادگیری زمانهای مختلف فعل به صورت آکادمیک ، در زبان ترکی آشنا خواهند شد .

فهرست