YEDi iKLim

مجموعه کتاب های آموزشی YEDI IKLIM، در 6 سطح متفاوت از مقدماتی تا پیشرفته، می تواند کمک شایانی به علاقمندان برای داشتن مکالمه روان حتی با افراد ترک زبان بکند. لازم به ذکر است که کتاب مذکور برای آموزش به افراد خارجی که در ترکیه زندگی می کنند و در آن محیط حضور دارند طراحی و تنظیم گردیده است. لذا آموزش این کتب می بایست با برنامه ریزی خاصی صورت پذیرد. مهارت های کار شده در طی دوره شامل:

  1. مهارت نوشتاری
  2. مهارت خواندن
  3. مهارت گفتار
  4. مهارت شنیدار
  5. مهارت های درک مطلب
  6. مهارت های مربوط به قابلیت ترجمه
فهرست