+ Alter ego

مجموعه کتاب های استراتجیک + Alter ago، از کارامدترین و موثرترین منابع آموزشی زبان فرانسه بشمار می آید.  کتاب مذکور در 5 سطح متفاوت همراه با فایل صوتی ازA1 تا سطح C2 است که در جهت ارتقاء مهارت هایی همچون گرامر، نوشتار، گفتار، شنیدار، می کوشد. از نکات بارز این مجموعه کتاب های پرکاربرد می توان به آماده کردن علاقمندان برای آزمون های مختلف همانند TEF, TCF,DALF,DELF، اشاره داشت.

در این کتاب زبان آموزان قادر به معرفی کامل خود و صحبت کردن پیرامون علایق و سلیقه های خود می باشند.
شما در پایان این سطح می توانید درباره ی فعالیت های روزانه خود صحبت کنید و به زمان های حال، گذشته و آینده تسلط پیدا می کنید.

فهرست