Family and Friends

مجموعه کتاب های آموزشی زبان انگلیسی Family and Friends، از جمله مرجع های کتب آموزشی شاد، جذاب، و سرگرم کننده برای کودکان (8 تا 12 سال) در 6 سطح پایه ایی بشمار می آید. در این مجموعه کتاب ها چهار مهارت اصلی نظیر شنیدن، نگارش، خواندن و نیز صحبت کردن با دقت بالایی تدوین و تالیف شده است. علاوه بر موارد فوق مکمل های آموزشی نظیر لوح فشرده، کتاب های Reader، کتابهای ،work Book ،Grammar Friends  همراه با کتاب نیز ارائه می گردد.

در این مجموعه سعی شده است تا آموزش ها در قالب تصاویر رنگی و جذاب ارائه شود تا کودک را برای یادگیری علاقمند سازد. نرم افزار آموزشی این کتاب نیز به صورت جداگانه مباحٍث آموزشی کتاب را به صورت کاملا  اینتراکتیو و بر اساس کتاب اصلی و تمرینهای کتاب تمرین، آموزش می دهد. همچنین پیش از دوره استارتر یک کتاب برای الفبا ارائه شده است که توسط این کتاب الفبای زبان انگلیسی به کودک آموزش داده می شود. از ويژگي هاي اين مجموعه آشنايي با دانش صدا و پژواک، آزمون و تمرين هاي مشخص براي تعيين سطح زبان آموز و حمايت کامل از معلم و پدر و مادر مي توان نام برد. این مجموعه می تواند از سوی کودکان، دانش آموزان، والدین و مدرسین زبان انگلیسی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست