آشنایی با دوره های فشرده آیلتس:

این دوره ها شامل دوره ی تخصصی آزمون بین المللی آیلتس با متد کاملا حرفه ای منطبق با استانداردهای British  Council: The UK’s international culture and Educational opportunities  به منظور ایجاد فرصت های مهاجرتی، تحصیلی  یا شغلی می باشد. آزمون جامع آیلتس تحت نظارت دانشگاه کمبریج انگلستان، شورای فرهنگی بریتانیا و مرکز آیلتس استرالیا، یکی از معتبرترین آزمون های بین المللی در میان اکثر کشور ها و مورد مقبولیت شمار زیادی از دانشگاه ها که دراعتبار سنجی علمی دانشجویان نقش پررنگی دارد.

شرایط متقاضی آزمون :

این باور اشتباهی است که متقاضیان جوان که سنی کمتر از 16 سال دارند نمی توانند در آزمون آیلتس شرکت نمایند. اما نکته حائز اهمیت این است که  نتیجه ی این آزمون هیچ گونه مزیتی را برای این رده ی سنی به همراه ندارد و تنها نتیجه ی مثبت آن ارزیابی سطح دانش فردی می باشد.

فهرست