دوره های نقد فیلم:

 

دیدن فیلم به زبان اصلی و یا همان انگلیسی می تواند یکی از بهترین متدهای یادگیری این زبان بصورت حرفه ای باشد.  در کنار خواندن کتاب های گوناگون زبان انگلیسی بجهت تقویت مهارت گفتاری، از طریق فیلم و سریال های متعدد انگیزه شما برای یادگیری موثر بسیار بیشتر می شود. قابل ذکر است که  اصطلاحات و لغات بکار برده شده در فیلم و سریال های زبان انگلیسی، شما را به واقعیت این زبان بیشتر آشنا می سازد و از همه مهمتر گویش بکاررفته نیز به گویش واقعی نزدیک تر است. ولی همین فیلم اگر به روش صحیح استفاده نشود کارایی چندانی در بهبود زبان انگلیسی شما ندارد. آموزشگاه زبان سیتاک  با استفاده از متد های کاملا مدرن از قبیل نقد و بررسی فیلم به زبان انگلیسی،  قصد دارد یادگیری این زبان را بسیار باکارامد جلوه دهد.

فهرست