دوره های Accent :

این دوره یکی از پرطرفدارترین دوره ها برای علاقمندانی می باشد که میخواهند همانند لهجه هایی همچون بریتانیایی و آمریکایی صحبت کنند. قابل ذکر است که داشتن لهجه قوی شما را از کسانیکه از این توانایی برخوردار نیستند بسیار خاص جلوه می دهد.

فهرست